Esam neliela atvaļinājumā, kā arī veidu meklējumos, kā uzlabot mūsu servisu. Pašlaik nav iespējams noformēt pasūtījumu. Ceram uz tikšanos tuvākajā laikā!

Pirkuma noteikumi un e-veikala lietošana

PIRKUMA NOTEIKUMI

Lūdzam iepazīties ar www.riga.coffee e-veikala lietošanas noteikumiem.

Terminu apraksts
Pircējs – juridiskā vai fiziskā persona, kura veic pasūtījumus e-veikalā www.riga.coffee
Pārdevējs – ALSAMA SIA, Reģ./PVN Nr. LV40103904583; PVD Reģ. Nr.: 082693
Vietne vai e-veikals – www.riga.coffee;
Prece – materiālā vienība, kura atrodas preču apgrozībā un tik piedāvāta pārdošanai vietnē.
Pasūtījums – e-veikalā noformēts Pircēja pieprasījums izvēlētās preces piegādei uz Pircēja norādīto adresi.

1. Pirkšana/Pārdošana:
Vienošanās par pirkšanu/pārdošanu starp Pircēju un Pārdevēju sasniegta tad, kad:
- Pircējs izveido pasūtījumu e-veikalā, iesniedzot visu nepieciešamo informāciju, lai būtu iespējams to noformēt un piegādāt
- Pircējs apstiprina pirkumu e-veikalā (par ko saņem apstiprinājumu pa e-pastu);
- Pircējs saņemšanas brīdī paraksta piegādes apstiprinājumu;

2. Pircēja tiesības un pienākumi:
2.1. Ja pircējs nepilda savas saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma, ierobežot vai pārtraukt sadarbību ar Pircēju informējot pa norādīto e-pastu.
2.2. Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma un atgriezt preci gadījumā ja ir bojāts preces iepakojums preces nodošanas brīdī, kad kurjers nodod preci pircējam.
2.3. Pircējam ir jāapskata iepakojumu preces saņemšanās brīdī.
2.4. Pircējs var atteikties no preces piegādes brīdi bez atgriešanas iemesla noradīšanas. Saskaņā ar 2015. gada 2.5. Patērētāju tiesību aizsardzības likumu patērētājiem ir tiesības uz naudas atmaksu. Pārdevējs apņēmās atgriezt pircējam naudu par atteikto preci 5 darba dienu laikā.
2.5. Pircējam ir tiesības atteikties no šī pasūtījuma un Pārdevējam ir jāatgriež pircējam nauda 5 darba dienu laikā, ja Pārdevējs nav spējīgs izpildīt Pircēja pasūtījumu: piegādāt preci noteiktajā laikā un/vai piegādāt tieši to preci, kuru Pircējs ir pasūtījis. Izņēmums ir tad, ja Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies savā starpā par citu preci vai piegādes laiku.

3. Pārdevēja tiesības un pienākumi:
3.1. Pārdevējs apņēmās pieņemt Pircēja pasūtījumu un izpildīt to vadoties pēc šī līguma nosacījumiem.
3.2. Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja pasūtījumu, ja Pārdevējs nevar sakontaktēties ar Pircēju 3 (trīs) darba dienu laikā, pēc Pircēja norādītajiem kontaktiem.
3.3. Pārdevējs apņēmās ievērot Pircēja tiesības uz datu privātumu vadoties pēc Latvijas Republikas likumdošanas.
3.4. Pēc pirkuma veikšanas neskaidrību gadījumā par pasūtījumā sniegto informāciju pārdevējs sazinās ar klientu, izmantojot sniegto kontaktinformāciju. Ja pārdevējam neizdodas sazināties ar pircēju trīs (3) darba dienu laikā, pārdevējam ir tiesības atcelt pasūtījumu bez iepriekšēja paziņojuma pircējam.
3.5. Pārdevējs apņēmās piegādāt preces, kuras pircējs pasūtījis, uz norādīto adresi, sadaļa “Piegāde” minētajā kārtībā.

4. Preces atgriešana:
4.1. Ja prece (kafija) ir pieņemta, mēs neatgriežam naudu par to, vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr. 255
http://m.likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-distances-ligumu
4.2. Nauda tiek atgriezta preces iepakojuma bojājuma gadījumā, kas ir konstatēts piegādes brīdī un atzīmēts piegādes apstiprinājuma. Šajā gadījumā preci uzreiz jāatgriež kurjeram. Ja iepakojuma bojājumi tiek konstatēti saņemot preci no pakomāta, lūgums nofiksēt tos fotogrāfiski un sazināties ar mums pa info@riga.coffee. 

5. Piegāde
5.1. Pircēja iegādātās preces tiek piegādātas, izmantojot kurjera pakalpojumus vai pakomātus.
5.2. Piegādes maksa Rīgas robežas ar kurjeru ir iekļauta preces cenā.
5.3. Piegāde ar OMNIVA pakomātu ir piemērota atsevišķi un tiek pieskaitīta noformējot pasūtījumu.
5.3.1. Ar OMNIVA pakomātu piegādes maksa 2.00 €. Veicot pasūtījumu vismaz 16.00 € vērtībā- piegāde ar OMNIVA pakomātu bez maksas.    
5.4. Preces ar kurjeru tiek piegādātas 1 līdz 3 darba dienu laikā no plkst. 10:00 līdz 17:00 darbdienās. Ja rodas kādas problēmas vai preces nav pieejamas, Pārdevējam ir nekavējoties jāpaziņo Pircējam par iespējamu ilgāku piegādes laiku un, ja pircējs tam piekrīt, pārdevējs drīkst turpināt izpildīt pasūtījuma piegādi.
5.5. Pircējs apņēmās norādīt precīzu piegādes adresi.
5.6. Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja preces nav piegādātas Pircēja vainas dēļ.
5.7. Pircējs apņēmās pieņemt preces vai pasūtīšanas brīdī nozīmēt personu, kas pieņems preces. Ja pircējs (vai norādītā persona) nevar pieņemt preces vai ja preces tiek piegādātas uz pircēja norādīto adresi, taču tā ir norādīta nepareiza, pircējam nav tiesību izvirzīt pretenzijas pret pārdevēju par preču piegādi.
5.8. Pircējs saņem preces piegādes apstiprinājumu kopā ar pasūtītajām precēm.
5.9. Preču piegādes laikā pircējam kopā ar pārdevēju vai viņa pārstāvi ir jāpārbauda preces un preču stāvoklis un jāparaksta piegādes apstiprinājumu.
5.10. Pēc piegādes apstiprinājuma parakstīšanas tiek uzskatīts, ka prece ir piegādāta bez iepakojuma bojājumiem (kuras ir iespējams noteikt preču ārējās apskates brīdī). Ja sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai kā citādi ārēji bojāts), pircējam tas ir jāatzīmē piegādes apstiprinājumā.

6. Preču apmaksas kārtība
6.1. Pasūtījums tiek pieņemts tālākai apstrādei pēc pasūtījuma summas apmaksas Pārdevējam ja nav izvēlēta opcija apmaksāt saņemot preci.
6.2. Pircējs var norēķināties par precēm šādos veidos:
- Izmantojot bankas pārskaitījumu – pircējs pārskaita naudu no sava konta uz pārdevēja kontu, kas norādīts rēķinā.
- Izmantojot bankas karti preču saņemšanas brīdī (caur mobilo POS termināli) 
- Tiešsaistē (e-veikalā) ar kredītkarti/debetkarti (uz doto brīdi nav pieejams).
Pārdevēja rekvizīti:
ALSAMA SIA
Reģ./PVN Nr. LV40103904583, Maskavas iela 450N, Rīga, LV-1063.
A/S Citadele banka; LV78PARX0022485510001
6.3. Ja pircējam ir atlaižu vai dāvanu kartes kods, viņš to var izmantot noformējot pasūtījumu e-veikalā, ievadot to speciālā lauciņā "Atlaižu kods" un nospiežot pogu "Piemērot".
Atlaižu kods, kas ir burtu un ciparu kombinācija, nesniedz papildu atlaidi precēm, kas jau ir ar atlaidi.
Atlaižu kodus izsniedz Pārdevējs un izplata tos caur marketinga materiāliem, marketinga pasākumiem, saviem profiliem sociālajos tiklos un sadarbības partneriem.   

7. Personīgā informācija
7.1. Veicot pasūtījumu, pircējam ir jāsniedz personīgā informācija, kas ļauj pārdevējam identificēt pircēju, lai piegādātu pasūtījumu un lai vajadzības gadījumā būtu iespējams sazināties ar pircēju par nepieciešamo papildu informāciju, vai lai izmantotu pircēja informāciju tiešā mārketinga nolūkiem (ar pircēja atļauju).
7.2. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par sniegto personas datu pareizību.
7.2. Veicot pasūtījumu, pircējs piekrīt, ka saziņa, kas nepieciešama preces piegādei, noritēs, izmantojot pircēja norādīto e-pasta adresi un tālruņa numuru.
7.3. Pārdevējs apliecina, ka Pircēja personas dati tiks izmantoti pasūtījuma izpildes nolūkos, kas ietver saziņu, pasūtījuma detaļu precizēšanai, kā arī tiks izmantoti tiešā mārketinga mērķiem. Pārdevējs apņēmās neizpaust pircēja personas datus trešajām pusēm, izņemot pārdevēja pilnvarotas personas, kas nodrošina preču piegādi, piemēram OMNIVA SIA (omniva.lv) vai citus pakalpojumus saistībā ar pasūtījumu, piemēram apmaksu tiešsaistē, kuru nodrošina pilnvarotājs datu apstrādātājs "Maksekeskus" AS (maksekeskus.ee). Visos citos gadījumos pircēja personas datus trešajām personām pārdevējs drīkst atklāt tikai saskaņā ar Latvijas tiesību aktos noteikto.
7.4. Pircējam kā datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par to, kā viņa personas dati tiek apstrādāti, lai varētu regulēt, atcelt vai nepiekrist savu datu apstrādei. Jebkurš pieprasījums vai rīkojums, kas saistīts ar personas datu apstrādi, pircējam ir jāiesniedz pārdevējam rakstiski. Pārdevējam, saņemot šādu pieprasījumu vai rīkojumu, rakstiski jāatbild pircējam ne vēlāk kā trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā.
7.5. Izmantot e-veikala pakalpojumus, Pircējs piekrīt šajā sadaļā minētajiem noteikumiem, kas attiecas uz personas datu aizsardzību.

8. Citi nosacījumi
Visus strīdus vai domstarpības, ja tādas radīsies, puses vienojas risināt sarunu ceļā. Ja radošos strīdus nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tie tiks nodoti izskatīšanai Rīgas šķīrējtiesā.

 

UZ SĀKUMU